8/6/15

ΠΕΡΙ ΨΥΧΡΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΡΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

Συντάκτης Γ.Ε. Σέκερης

Η ένταση μεταξύ Δύσης και Ρωσίας έχει επαναφέρει  στο επικοινωνιακό προσκήνιο τον όρο «Ψυχρός Πόλεμος». Πρόκειται ωστόσο για κατάχρηση ορολογίας.[i] Εξ αφορμής ειδικότερα του Ουκρανικού, ο εκ των αρμοδιοτέρων να αποφανθούν Αμερικανός πρόεδρος υπήρξε κατηγορηματικός: «Δεν είναι ένας νέος Ψυχρός Πόλεμος. Πρόκειται για ένα πολύ συγκεκριμένο ζήτημα σχετιζόμενο με την απροθυμία της Ρωσίας να αναγνωρίσει ότι η Ουκρανία μπορεί να χαράξει τον δικό της δρόμο[ii] 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΥΣΑ

Συντάκτης Γ.Ε.Σέκερης

Στο πολιτικό βίο, όπως και στην ιδιωτική ζωή, η προσοχή είναι συνήθως εστραμμένη προς τις ελλείψεις. Και άρα δεν εκπλήσσει ότι ο όρος εθνική στρατηγική επανέρχεται συνεχώς στον δημόσιο διάλογο· χωρίς ωστόσο να κατανοείται πάντοτε το πραγματικό του περιεχόμενο. [i]

Αρχειοθήκη ιστολογίου