15/9/14

ΤΟ ΜΗ ΧΕΙΡΟΝ Ή ΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΙΣ;

Συντάκτης Γ.Ε. Σέκερης
Από συστάσεως νεοελληνικού κράτους, κυρίαρχο χαρακτηριστικό της πολιτικής μας ζωής υπήρξε ο κομματικός φανατισμός. Ο μέσος ψηφοφόρος ετάσσετο με πάθος υπέρ του ενός ή του άλλου κόμματος πεπεισμένος ότι οι εκλεκτοί του στην εξουσία θα υπηρετούσαν, πέραν των όποιων πελατειακών συμφερόντων του, και τα ευρύτερα εθνικά. Τα τελευταία, ωστόσο, χρόνια, η γενικευμένη, επιτεινόμενη - και απολύτως δικαιολογημένη - αποστροφή των πολιτών για το απαξιωμένο πολιτικό προσωπικό της χώρας έχει οδηγήσει σε μια πρωτόγνωρη, ως προς την έκταση που έχει προσλάβει, εκλογική πραγματικότητα.

Αρχειοθήκη ιστολογίου