17/10/12

ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ : ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

  
Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 08:25
Ι. Τα δεδομένα ΙΙ. Η πρόταση ΙΙΙ. Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα

Ι. Τα δεδομένα
 
1. Σε προσφάτως δημοσιευθείσα μελέτη του Γερμανικού Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών υποστηρίζεται η άποψη, ότι η παρούσα κρίση της Ευρωζώνης μπορεί να αντιμετωπισθεί με αναγκαστικό δάνειο από τους κατόχους υψηλών εισοδημάτων, το οποίο θα μπορεί να αποπληρωθεί στο μέλλον ανάλογα με την δημοσιονομική εξυγίανση της κάθε χώρας με τόκο. Την εφαρμογή της ιδέας αυτής που αφορά το 8-10% του πληθυσμού και με την οποία θα μπορούσαν να επιτευχθούν σημαντικά έσοδα, θεωρεί δυνατή και σε χώρες με ιδιαίτερα προβλήματα, όπως η Ελλάδα. [DIW Wochenbericht “Εurokrise, Staatsverschuldung und privater Reichtum, 28, 2012, 1-12, DIW, Presse,@diw.de. Βλ. και Εφ. «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», άρθρο με τίτλο: «Πρόταση για εφάπαξ φόρο ή αναγκαστικό δάνειο πλουσίων», 12-6-2012].
 
 
2. Στη χώρα μας το μερίδιο του εισοδήματος του πλουσιότερου 20% του πληθυσμού το 2007 ήταν έξι φορές υψηλότερο από το εισόδημα του 20% του φτωχότερου – διαφορά μεγαλύτερη σε σύγκριση προς τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Η κατανομή αυτή του εισοδήματος εξηγείται με το ότι η αναδιανεμητική επίδραση των κοινωνικών παροχών του κοινωνικού κράτους πρόνοιας είναι περιορισμένη σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ε.Ε., εφόσον και οι περιορισμένοι πόροι των κοινωνικών επιδομάτων δεν φθάνουν σε εκείνους που θα έπρεπε να είναι οι δικαιούχοι: Το φτωχότερο 10% του πληθυσμού λαμβάνει το 6,6% των κοινωνικών επιδομάτων (πλην συντάξεων), έναντι 12,5% που λαμβάνουν τα μεσαία στρώματα και 7,4% που λαμβάνει το πλουσιότερο 10% του πληθυσμού [Μ. Κοντοπυράκης, Γεν. Γραμματέας της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, άρθρο με τίτλο «Η κατανομή του εισοδήματος στην Ελλάδα» εφ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 23 Μαΐου 2009].
 
3. To χρέος της χώρας μας μετά το γνωστό «κούρεμα» είναι περίπου 150% του ΑΕΠ, σε άλλες χώρες πολύ μεγαλύτερο (στην Ιαπωνία π.χ. είναι 233%). Ωστόσο η Ιαπωνία απολαμβάνει επιτόκια 0%, ενώ η Ελλάδα είναι σε διψήφια επίπεδα. Η διαφορά εξηγείται με το βαθμό εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς και γενικά στον τρόπο διακυβέρνησης: Το 95% του ιαπωνικού χρέους είναι αγορασμένο από Ιάπωνες, ενώ το 80% του ελληνικού είναι αγορασμένο από ξένους επενδυτές και μετά το «κούρεμα» από τον ξένο δημόσιο τομέα, Κεντρικές Τράπεζες, Δ.Ν.Τ. κτλ. Οι Ιάπωνες πολίτες εμπιστεύονται και στηρίζουν τη χώρα τους με τον ίδιο ζήλο, με τον οποίο την στήριζαν κατά την δεκαετία του ’60, ενώ οι εκτιμώμενες καταθέσεις των Ελλήνων στο Εξωτερικό υπερβαίνουν – μόνο στην Ελβετία – τα 250 δις €υρώ. [Γ. Κοφινάκος, Διευθύνων Σύμβουλος της Enolia Premium Capital, ενός fund επιχειρηματικού κεφαλαίου και εκπρόσωπος της Βρετανικής Storm Harbour, σε άρθρο με τίτλο : «Πρωτίστως πολιτική είναι η ελληνική κρίση» στην εφ. «Το ΒΗΜΑ»  15.04.2012]
 
4. Σε πρόσφατη συνέντευξη τύπου η Γερμανίδα Καγκελάριος κ. Α. Μέρκελ εδήλωσε ότι «ματώνει η καρδιά της με τις θυσίες στις οποίες υποβάλλονται οι έχοντες χαμηλά εισοδήματα στην Ελλάδα και εκάλεσε για μια ακόμη φορά τους εύπορους Έλληνες που έχουν διοχετεύσει τα κεφάλαιά τους στο Εξωτερικό να αναλάβουν το βάρος που τους αναλογεί για την ανόρθωση της πατρίδας τους, όπως ανέλαβαν το βάρος που τους αναλογούσε η Γερμανία και οι υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες» [εφ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 18.9.2012]
 
5. Τον περασμένο Ιούνιο ιδρύθηκε από τον κ. Πέτρο Νομικό, γόνο της γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας από τη Σαντορίνη, η Μη Κυβερνητική Οργάνωση ‘Greece Debt Free’, σκοπός της οποίας είναι η αγορά ελληνικών ομολόγων (με χρήματα που θα συγκεντρωθούν και  από τις δωρεές ιδιωτών), σε τιμές πολύ χαμηλότερες από το ποσό που χρωστά το ελληνικό κράτος. Το ποσό εθνικού χρέους που αντιστοιχεί σε κάθε Έλληνα ανέρχεται στις 24800€, ενώ στη διεθνή αγορά αποτιμάται πολύ λιγότερο, με αποτέλεσμα να μη ξεπερνά τις 3000€, ανά Έλληνα πολίτη. (βλ. Ιστοσελίδα της Οργάνωσης http:/www.greece debt free.org/index-gr. html, Ιστοσελίδα εφ. «Το ΒΗΜΑ» 1/7/2012.
 
6. Τον περασμένο Ιούλιο ιδρύθηκε στη Νέα Υόρκη από Έλληνες επιχειρηματίες η Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Ελληνική Πρωτοβουλία», σκοπός της οποίας είναι η οικονομική ενίσχυση ιδρυμάτων κοινωνικής αλληλεγγύης και κατόπιν η χρηματοδότηση μικρών επιχειρήσεων που δεν έχουν πρόσβαση σε ρευστότητα. [εφ.ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 29/7/2012 άρθρο με τίτλο «Δύο στόχοι για την Πατρίδα» με δηλώσεις του επικεφαλής της Οργάνωσης Α. Λίβερη].
 
 
ΙΙ. Η  Πρόταση
 
Η πρόταση για ένα εθνικό δάνειο εθνικής πνοής και εμβέλειας που υποστηρίζεται εδώ προήλθε από την αίσθηση του χρέους προς την πατρίδα – αίσθηση που χαρακτηρίζει τις αναφερθείσες πρωτοβουλίες Ελλήνων του Εξωτερικού, όπως και την αίσθηση της ανάγκης για συμπαράσταση σε εκείνους που υποφέρουν στη χώρα μας περισσότερο, ή χωρίς την ελπίδα της προοπτικής, την εγκαταλείπουν. Το εθνικό αυτό (ομολογιακό) δάνειο θα είναι προαιρετικό για τους Έλληνες του Εξωτερικού, αναγκαστικό για όλους τους φορολογούμενους του Εσωτερικού με εισόδημα άνω των 40.000€ ή και με άλλα τεκμαρτά περιουσιακά στοιχεία. Ακόμη και διάφοροι συλλογικοί φορείς του Εσωτερικού ή του Εξωτερικού με μεγάλο αριθμό μελών θα μπορούν να συμβάλουν με ανάλογα μικρές συμβολές των μελών τους. Η δυνατότητα της «αντιπαροχής» εκ μέρους του Δημοσίου, ανάλογης προς την περίπτωση της κάθε προσφοράς δεν μπορεί να αποκλεισθεί,. Στην διαχείριση των πόρων του δανείου, π.χ. στο πλαίσιο ενός Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αποφασιστικό ρόλο θα έχει μια επιτροπή εκπροσώπων των ομολογιούχων, Εσωτερικού και Εξωτερικού


ΙΙΙ. Τα Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

* Το πρώτο βέβαιο αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας θα είναι, ανεξάρτητα από το ύψος του ποσού που θα συγκεντρωθεί, η επιτακτικά αναγκαία, όσο ποτέ άλλοτε στην παρούσα κρίση, εθνική συσπείρωση και με αυτήν η εξίσου αναγκαία για την οικονομική ανάκαμψη και την κοινωνική συνοχή ψυχολογική τόνωση.
 
* Το δεύτερο, άμεσα συνδεδεμένο με το πρώτο, η ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης της χώρας και η αποκατάσταση της εθνικής αξιοπρέπειας.
 
* Το τρίτο, ότι με όλα αυτά – ή, ακριβέστερα, μόνο με αυτά – θα μπορεί να δρομολογηθεί η ομαλή μετάβαση σε μία νέα για τη χώρα εποχή με την αναμόρφωση της δημόσιας ζωής σε όλους τους τομείς (Διοίκηση, Εκπαίδευση, Οικονομία, Πολιτισμό).
 
 
Ιω. Τουλουμάκος
Ομ. Καθηγητής
της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.
 

Σχόλια  

 
0 #1 Ελένη 17-10-2012 15:10
Το ιδρυματάκι είναι απ' αυτά που μας έχουν κουβaληθεί εσχάτως στην Ελλάδαq Ή τα λέει αυτά από ασφαλή απόσταση;
Στην Γερμανία οι πλούσιοι παρανομούντες όπως ο Σίκατσεκ παίρνουν ποινή εφέσιμη για 49 αδικήματα απιστίας...
Και οι κύριοι των "ιδρυμάτων" κάνουν μελετες για τις φτωχές χώρες που πένονται επειδή κάποιοι που διαπλέκονται με κυρίους σαν τον ανωτέρω πλούτισαν παρανόμως και ακατασχέτως επιβαρύνοντας μέχρι απολύτου εξουθενώσεως το δημόσιο ταμείο.

Όταν ο ζάμπλουτος που μένει στην Κηφισιά είναι "φιλοξενούμενος" σε κατοικία που ανήκει σε off Shore εταιρία και δεν του ανήκει τίποτε, όλα τα έχει μία off shore που τον βρήκε φτωχούλη και τον ελέησε. Από ποιον θα πάρουν το αναγκαστικό δάνειο;

Δεν είναι τα αναγκαστικά δάνεια και οι επιτάξεις, τα οποία τόσο λατρεύουν οι Γερμανοί, αυτά που χρειαζόμαστε. Και δεν είμαστε μια φτωχή χώρα.
Ευνομία και ήθος πολιτικών χρειαζόμαστε.
Να πληρώνουν τους φόρους που τους αναλογούν κι όχι να "συνεισφέρουν με βάση την πατριωτική τους συνείδηση" όπως είπε ο κος Παπούλιας στην κα Μέρκελ.
Να μην κερδοσκοπούν εις βάρος της χώρας οι πολιτικοί, χρειάζεται.
Εθνική συσπείρωση με αυτούς που έφεραν το ΔΝΤ εδώ και λειτουργούν ως μισθωμένοι δήμιοί του ακούγεται ανέκδοτο.
Ο εν ενεργεία πρωθυπουργός της χώρας και αρχηγός του κόμματός ετοιμάζεται, λέει, να φτιάξει άλλο κόμμα!! Εδώ μιλάμε για εξωφρενικότητες !
Έχουμε αρκετές απ' αυτές, οι τσόντες των Γερμανών ως λύσεις στα προβλήματα που οι ίδιοι συνέβαλαν να δημιουρηθούν δεν νομίζω ότι μας χρειάζονται.

Η ΜΚΟ για το χρέος που αναφέρεται στο κείμενο από πού χρηματοδοτείται ;;;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου