18/5/12

Αλληλεπίδραση Ανάπτυξης και Διπλωματίας στην Κίνα

  
Παρασκευή, 18 Μαΐου 2012 09:00
Για μας τους Κυπρίους, η Κίνα δεν είναι μόνο μια φιλική χώρα με πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, αλλ’ επίσης ο ισχυρός υποστηρικτής μας στο πολιτικό και οικονομικό πεδίο. Αρκεί να αναφέρουμε την υποστήριξη που μας παρέχει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και την επικείμενη επένδυση εκατομμυρίων στο παλαιό αεροδρόμιο Λάρνακας. Σήμερα, η διεθνής επιρροή της Κίνας αποτελεί πανθομολογούμενο γεγονός και η Κύπρος θεωρεί τον εαυτό της ευτυχή που έχει τέτοιο μεγάλο φίλο.
Στην σοφία τους οι Κινέζοι ηγέτες συνέλαβαν την σημασία της σχέσης μεταξύ ανάπτυξης και διπλωματίας, που σκοπό έχει την προβολή της διεθνούς εικόνας της χώρας. Όλα άρχισαν όταν το 1979 ο Deng Xiaoping εγκαινίασε την πολιτική «των μεταρρυθμίσεων και του ανοίγματος» που οδήγησε στην οικονομία της αγοράς και την μεγάλη οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Σήμερα, παρατηρείται μια οικονομική κάμψη με διάφορες συνέπειες που οφείλεται, μεταξύ άλλων, στην Ευρωπαϊκή κρίση χρέους και τη συρρίκνωση των διεθνών αγορών. Για την θεραπεία αυτής της κατάστασης και την ενίσχυση των διπλωματικών δυνατοτήτων της Κίνας το Δωδέκατο Πενταετές Πρόγραμμα (2011 – 2015) αναγνώρισε την ανάγκη μεταρρυθμίσεων που να ενισχύουν την αγορά, αλλαγής μοντέλου ανάπτυξης της χώρας, εστίασης σε διαρθρωτικές αλλαγές και κοινωνική συνοχή, ενώ προσάρμοσε τον στόχο της ετήσιας ανάπτυξης του ΑΕΠ στο 7% για την περίοδο του Προγράμματος.
Οι δυσκολίες των μεταρρυθμίσεων σε μια χώρα του 1,3 δισεκατομμυρίων είναι προφανείς. Για να επιτευχθούν πρέπει να ληφθούν υπόψη η κατάσταση που επικρατεί στην Κίνα των πολλών φυλών και το γεγονός ότι η κοινωνική δημοκρατία επιτυγχάνεται βήμα με βήμα. Σημασία έχει ότι υπάρχει η δέσμευση γι’ αυτό, όπως αποδεικνύει η πρόσφατη δήλωση του Πρωθυπουργού Wen Jiabao ότι «όσο αναπνέω θα αφιερώσω τον εαυτό μου στην προαγωγή της μεταρρύθμισης και του ανοίγματος της Κίνας». Ως γεγονός, τα τελευταία εννέα χρόνια έχουμε παραδείγματα τέτοιων βημάτων. Αναφέρουμε, μεταξύ άλλων, την τροποποίηση του Συντάγματος, που τώρα επιτρέπει σεβασμό και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την διατύπωση του περί ιδιοκτησίας νόμου, ούτως ώστε να προστατεύεται η νόμιμη ιδιωτική περιουσία, την τροποποίηση του εκλογικού νόμου, ούτως ώστε να διασφαλίζει ίσα δικαιώματα στους ψηφοφόρους αγροτικών και αστικών περιοχών, και την ανοχή της δημόσιας κριτικής που γίνεται μέσω διαδικτύου.
Στην βάση της εξαίρετης οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, η Κινεζική διπλωματία βελτίωσε τις δομές και δραστηριότητες της, μέσω μιας καλύτερης κατανόησης της αλληλεπίδρασης μεταξύ εγχώριας πολιτικής και διπλωματίας. Ο κατάλογος των επιτευγμάτων που διασφαλίζουν ένα ευνοϊκό εξωτερικό περιβάλλον για την ανάπτυξη είναι μακρύς.
Καλά παραδείγματα είναι τα ακόλουθα: Η συμμετοχή σε διασκέψεις κορυφής του Προέδρου Hu Jintao, του Πρωθυπουργού Wen Jiabao και άλλων ηγετών με στόχο την μεταρρύθμιση του παγκόσμιου μηχανισμού διακυβέρνησης. Οι προσπάθειες για διασφάλιση της σταθερότητας, προαγωγή της ανάπτυξης και αναδιάρθρωση της οικονομίας με στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της Κίνας. Η ενίσχυση της φιλίας και συνεργασίας με μεγάλες δυνάμεις (ΗΠΑ, Ρωσία, ΕΕ), γειτονικές χώρες (APEC, ASEAN) και αναπτυσσόμενες χώρες (BRIC, Forum on China – Africa Cooperation, China – Arab Cooperation Forum). Η δημόσια και πολιτιστική διπλωματία (Διεθνής Έκθεση Σαγκάης, Ασιατικοί Αγώνες Γκουάνγκτσου) κλπ.
Γενικά, η Κίνα προέβη σε καινοτομίες στην διπλωματική θεωρία και πρακτική για να πετύχει μεγαλύτερη συνεισφορά στην ανάπτυξη της Κινέζικης οικονομίας και κοινωνίας. Αντιμετώπισε αποτελεσματικά διεθνή ευαίσθητα θέματα, εμβάθυνε την αμοιβαία επωφελή συνεργασία και ανέπτυξε πολιτικές, οικονομικές και πολιτιστικές ανταλλαγές με χώρες ανά το παγκόσμιο. Κατ’ αυτό τον τρόπο διαδραματίζει σημαντικότατο ρόλο στην πολυμερή συνεργασία και την διαχείριση δύσκολων διεθνών θεμάτων.
Το να πούμε ότι σήμερα η Κίνα είναι Μεγάλη Δύναμη, αποτελεί έπαινο που της αξίζει επαξίως.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου