26/1/12

H Γενική Εκπαίδευση και ο νόμος για τα Α.Ε.Ι. - Μέρος Τρίτο (3/3)

  
Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2011 08:50
ΙΙΙ. Η Πρόταση
Η θέσπιση –κατά το παράδειγμα της Φινλανδίας – ενός «Έτους της Νέας Γενιάς», κατά τη διάρκεια του οποίου η ελληνική κοινωνία θα γνωρίσει με τεκμηριωμένη πληροφόρηση σε τί ακριβώς και γιατί υστερεί το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα στο σύνολό του; ποιές είναι οι συνέπειες των δυσλειτουργιών του  - άμεσες   και απώτερες -  στους διάφορους τομείς της δημόσιας ζωής; ποιές είναι οι ευθύνες καθενός από τους αρμόδιους παράγοντες; ποιές είναι οι συγκεκριμένες προτάσεις, τεκμηριωμένες έτσι ώστε να μπορεί να δεχθεί τις βαθιές τομές που χρειάζονται και τις ενδεχόμενες  θυσίες που απαιτούνται – η θέσπιση αυτού του Έτους της  Νέας Γενιάς με πρωτοβουλία της Κυβέρνησης είναι η πρώτη βασική προϋπόθεση.
Στην Κυβέρνηση αποκλειστικά ανήκει επίσης η ευθύνη για την οργάνωση της προσπάθειας:
Αυτή θα πρέπει να συγκροτήσει την αρμόδια Συντονιστική Επιτροπή (με όχι περισσότερα από 20 μέλη) από μή πολιτικά πρόσωπα με πείρα και γνώσεις, προερχόμενα από διάφορους φορείς – (όπως: αρμόδιοι διευθυντές του Υπουργείου Παιδείας, Προϊστάμενοι Εκπαιδευτικών Περιφερειών, Εκπαιδευτικοί Σύμβουλοι ειδικοί για την τεχνική, γεωργική, ναυτική εκπαίδευση, διευθυντικά στελέχη του ΟΑΕΔ).
— Η κυβέρνηση θα αναλάβει επίσης την πρωτοβουλία για την επίτευξη της όσο το δυνατόν μεγαλύτερης και αποδοτικής συμμετοχής των Α.Ε.Ι. και ΤΕΙ, όπως και των 13 Εκπαιδευτικών Περιφερειών της χώρας, για την συγκέντρωση των αναγκαίων εμπειρικών δεδομένων, τα οποία αφορούν :
* Το επίπεδο σπουδών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Τρόποι τεκμηρίωσης:  πανελλαδικά τεστ στη Γλώσσα και στα Μαθηματικά στην έκτη Δημοτικού - στη Γλώσσα, στα Μαθηματικά και σε ένα τρίτο μάθημα θεωρητικής ή θετικής κατεύθυνσης στην Α΄ Λυκείου - εκθέσεις των βαθμολογικών κέντρων  των Πανελλαδικών  Εισαγωγικών Εξετάσεων προς τις Περιφέρειες για το επίπεδο των γραπτών).
* Το επίπεδο των σπουδών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με αξιοποίηση των γραπτών των διαγωνισμών του ΑΣΕΠ.
*. Τους αριθμούς των αποφοίτων των Α.Ε.Ι. και ΤΕΙ των τελευταίων ετών κατά Τμήμα, και, στο μέτρο του δυνατού, των ανέργων και  ετεροαπασχολουμένων πτυχιούχων.
Οι περιέχουσες τα εμπειρικά δεδομένα και τις συγκεκριμένες προτάσεις εκθέσεις, θα κωδικοποιηθούν από την Συντονιστική Επιτροπή και θα δημοσιευθούν σε ειδική έκδοση κατά το πρότυπο του πορίσματος της  Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής του 1993 για το δημογραφικό πρόβλημα.
Με κριτήρια την ιδιαίτερη σημασία τους για την αναμόρφωση του Εκπαιδευτικού Συστήματος και στις τρεις  βαθμίδες του, πρέπει και μπορούν να συζητηθούν ακόμη οι ακόλουθες επιμέρους προτάσεις θεσμικού χαρακτήρα:
  • Η ίδρυση ειδικών σεμιναρίων για την φοίτηση σε αυτά διαρκείας τουλάχιστον ενός έτους των μελλοντικών λειτουργών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το παράδειγμα άλλων ευρωπαϊκών χωρών και σύμφωνα με σχετική πρόταση που είχε γίνει από την κ. Υπουργό Παιδείας.
  • Η ίδρυση σχολών επιμορφώσεως των Διευθυντικών στελεχών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  • Η (επίσης από την Υπουργό Παιδείας προταθείσα) ίδρυση προτύπων σχολείων για επίλεκτους μαθητές κατά το πρότυπο των υφισταμένων Μουσικών Γυμνασίων.
  • Η συγγραφή νέων διδακτικών βιβλίων και (σε συνδυασμό με αυτήν)  η ριζική αναθεώρηση του καθεστώτος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και η μετατροπή του σε Κέντρο Έρευνας και Τεκμηρίωσης για την Γενική Εκπαίδευση.
  • Η ίδρυση μέσων Επαγγελματικών (π.χ. γεωργικής και ναυτικής κατεύθυνσης) και Τεχνικών  Σχολών με άμεση σύνδεση της εκπαίδευσης με την εφαρμογή (ή παραγωγή) κατά το πρότυπο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής της Θεσσαλονίκης σε συνδιασμό με την θέσπιση διαδικασιών επιλογής από την Πρωτοβάθμια στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση κατά το παράδειγμα άλλων ευρωπαϊκών χωρών, μετά την κατάργηση ή συγχώνευση Τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ.
  • Η εκπόνηση νόμου πλαισίου χωριστά για τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ από επιτροπές καθηγητών με αποδεδειγμένη σχετική πείρα και διεθνώς ανεγνωρισμένο επιστημονικό έργο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου