30/11/10

Ένα απλό βήμα ελπίδας

      
Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2010 12:38
Καθώς η Κυβέρνηση, κάτω από ασφυκτικές πιέσεις από παντού, προσπαθεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μας προς τους ξένους και να πραγματοποιήσει κάποιο σχέδιο ανάπτυξης χωρίς να χάσει τον εσωτερικό έλεγχο, αγκομαχεί από την έλλειψη συντονισμού που προέρχεται από τις αντιδράσεις στο βαθύ εσωτερικό της που βλέπει πόσο κινδυνεύει. Αλλά υπάρχει κατά την γνώμη μας επίσης κάποιος άλλος χώρος κρίσιμης αδυναμίας όσο σύρεται από το άρμα των μέσων ενημέρωσης που εκμεταλλεύεται τα παραπάνω.

Αναφερόμαστε στον τρόπο που επικοινωνεί υπεύθυνα με τον πολίτη για να τον κρατήσει ενήμερο για την πορεία που ακόλουθη με την πολιτική της, τους κεντρικούς στόχους και την σχετική πρόοδο. Οι κύριοι άξονες είναι γνωστοί στους γενικά ενημερωμένους, ακόμη και τα βασικά συστατικά τους. Αφορούν θέματα απτά που από την αβεβαιότητα εφαρμογή τους η όχι προκύπτουν ασαφείς πολιτικάντικες δηλώσεις και μακροοικονομικά μεγέθη που συσκοτίζουν την πραγματικότητα. Έτσι και αλλιώς οι άξονες μας έχουν επιβληθεί και είναι με απλά λόγια:
~Εκ βάθρων αναδιάρθρωση της δημόσιας διοίκησης σε ένα σχήμα, μέγεθος και ποιότητα ανάλογα με το μέγεθος της χώρας, το δημιουργικό της δυναμικό και το επίπεδο κοινωνικής ανάπτυξης του Έθνους.
~Πλήρης αναμόρφωση της παιδείας με δύο βασικούς στρατηγικούς άξονες. Έναν μεσοχρόνιο που αφορά στην μόρφωση της νεολαίας για να αντιμετωπίσει την σημερινή πραγματικότητα σε ένα παγκοσμιοποιημένο πλανήτη, οπλισμένη πάνω από όλα με την ανεκτίμητης αξίας εθνική μας παράδοση. Και έναν αμέσου ανάγκης για την αποτελεσματική επιμόρφωση ενός μεγάλου μέρους της κοινωνίας που θα αντιμετωπίσει την πρόκληση επαγγελματικού αναπροσανατολισμού καθώς οι οικονομικές δομές θα αναθεωρούνται εκ βάθρων και εξαιρετικά χρήσιμοι ανθρωπινοί πόροι θα απελευθερώνονται ιδίως από τον δημόσιο τομέα.
~Δημιουργία εθνικού πλαισίου οικονομικής ανάπτυξης των δημιουργικών δυνάμεων της κοινωνίας που δεν πρέπει να συγχέεται με σχέδια ανάπτυξης του κρατικού τέρατος όπως γίνεται μέχρι σήμερα και που μας κατέταξε στον πυθμένα της λίστας παραγωγικότητας παγκόσμια.
~Δημιουργία διχτυού κοινωνικής ασφάλισης για τους αδύνατους και ιδιαίτερα φτωχούς συνταξιούχους, ανέργους και άτομα με ειδικές ανάγκες, Ειδική μέριμνα για επιχειρηματίες που προσπαθούν αλλά αστοχούν.
~Συγκρότηση σχεδίου μετανάστευσης συμβατό με τις τάσεις στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κύριους άξονες αποτροπή μετανάστευσης της αναντικατάστατης νεολαίας μας και την πλήρη κοινωνική απορρόφηση ξένων που έχουν το δυναμικό να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη και που εγκαθίστανται στην Ελλάδα κάτω από καθαρούς κανόνες.
~Εφαρμογή μίας αποτελεσματικής διαδικασίας πόθεν έσχες για όλους τους πολίτες με προτεραιότητα κραυγαλέες περιπτώσεις κατάχρησης δημόσιου χρήματος και νεοπλουτισμού.
~Αποτελεσματικό σχέδιο σύλληψης και διαχείρισης της δημόσιας περιουσίας και άλλων καταχρασμένων οικονομικών πηγών που σήμερα βρίσκονται στο απυρόβλητο προς εξασφάλιση πόρων για την εφαρμογή των ανωτέρω.
Για όλα αυτά βεβαίως ο μέσος πολίτης βρίσκεται σε σύγχυση και αυτό γιατί τα μέσα ενημέρωσης και πολλοί παραθυρόβιοι πολιτικοί προκειμένου να διακριθούν διαστρεβλώνουν τα πάντα.
Η Κυβέρνηση οφείλει στην κατάσταση ανάγκης που βρίσκεται η χώρα να εγκαταστήσει ιδιαίτερους διαύλους επικοινωνίας για την υπεύθυνη ενημέρωση του πολίτη από συγκεκριμένες πηγές σχετικά με την πολιτική της, τους κεντρικούς στόχους και την σχετική πρόοδο. Το σύστημα αυτό πρέπει να γίνει γνωστό στον πολίτη. Η γλώσσα και το περιεχόμενο των μηνυμάτων θα πρέπει να είναι τέτοια που να μπορεί ο απλός άνθρωπος να παρακολουθήσει. Διαστρέβλωση των μηνυμάτων αυτού του συστήματος να διώκεται αλλά σχολιασμός από τους πολίτες συμπεριλαμβανομένων και των μέσων να είναι απολύτως ελεύθερος.
Για κάθε στόχο μια περιοδική ενημέρωση να περιέχει τα εξής βασικά στοιχεία:
~Σαφή προσδιορισμό του στόχου.
~Τον προβλεπόμενο χρονικό ορίζοντα επίτευξης του.
~Χρονοδιάγραμμα με τα προβλεπόμενα βήματα προόδου.
~Πραγματική πρόοδο την στιγμή της περιοδικής ενημέρωσης.
~Λαμβανόμενα μέτρα για αναδιάταξη σε περίπτωση παρεκτροπών.
~Επιπτώσεις στο κοινωνικό σύνολο.
Παίρνοντας σαν παράδειγμα την δημόσια διοίκηση μια περιοδική ενημέρωση θα περιελάμβανε τα εξής:
~Για κάθε υπηρεσία, όπως ένα Υπουργείο τις αλλαγές στο μέγεθος και την ποιοτική κατανομή του απαιτούμενου ανθρώπινου δυναμικού από εκεί που βρίσκεται σήμερα και που θα καταλήξει
~Την ημερομηνία που αυτές οι αλλαγές θα έχουν επιτελεσθεί
~ Ένα σαφές προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα προόδου
~Την πραγματική πρόοδο σε σχέση με την πρόβλεψη
~Τα μέτρα που λαμβάνονται για απαραίτητες αλλαγές προς επίτευξη του στόχου εγκαίρως.
~Επιπτώσεις της προόδου και των παρακλήσεων στους πολίτες.
Η δυσκολία για την κυβέρνηση να ακολουθήσει μια τέτοια διαδικασία δεν υποτιμάται αλλά μια επιτυχημένη προσπάθεια για τέτοια ενημέρωση του πολίτη που τον κάνει κοινωνό των πραγματικών δυσκολιών αλλά και του εμφυσάει την ελπίδα είναι ένα ισχυρότατο όπλο στα χέρια της για να διαχειριστεί τις γιγαντούμενες πιέσεις κοινωνικών διαταραχών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου