21/10/10

Ψήφος Διαμαρτυρίας και ομηρία των εκλογέων

  
Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2010 20:19
Σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις υπάρχει πάντοτε μία μερίδα ψηφοφόρων που για διάφορους λόγους επιθυμεί να «δείξει» την δυσαρέσκεια της προς τα πολιτικά κόμματα ή τους πολιτικούς που τα αποτελούν . Οι τρόποι που εκδηλώνει την πρόθεση της είναι είτε η παθητική έκφραση της δυσαρέσκειας που είναι η αποχή από τις εκλογές, είτε η ενεργή εκδήλωση της ,που είναι η συμμετοχή μεν στην εκλογική διαδικασία αλλά με λευκή ή άκυρη ψήφο.
Η σημερινή οικονομική ,πολιτική , κοινωνική και ηθική   αρνητική κατάσταση της χώρας έχει αυξήσει τον αριθμό των πολιτών - ψηφοφόρων που επιθυμούν να απαξιώσουν δια της ψήφου τους το πολιτικο-οικονομικό σύστημα . Πρόσφατα έχουν   ενταθεί οι συζητήσεις για τον τρόπο με τον οποίον θα είναι αποτελεσματική η έκφραση της δυσαρέσκειας αυτής ώστε να μην είναι αρκετή η αποστολή ενός απλού «μηνύματος» προς την πολιτική και οικονομική ηγεσία του τόπου αλλά να προκύψουν και απτά αποτελέσματα. Τό ερώτημα που προκύπτει είναι αν η αντίδραση αυτή είχε ουσιαστική ή απλά τυπική επίδραση στο αποτέλεσμα των εκλογών και συνακόλουθα στην σημασία και την βαρύτητα του μηνύματος που επεδιώκεται να σταλεί.
Θα πρέπει να τονιστεί ότι το πολιτικο-οικονομικό σύστημα που διαχειρίζεται επί δεκαετίες τις τύχες των Ελλήνων πολιτών ,έχοντας επίγνωση του «κινδύνου» αυτού,φρόντισε μέσω της Νομοθετικής εξουσίας , δηλαδή των ιδίων , να «διασφαλιστεί» από τέτοιες «κακοτοπιές». Φρόντισε λοιπόν να νομοθετήσει στον Εκλογικό Νόμο ότι «..τα άκυρα και τα λευκά ψηφοδέλτια δεν αριθμούνται ούτε καταγράφονται στούς πίνακες διαλογής...». Ως εκ τούτου τα ποσοτά των κομμάτων υπολογίζονται επί των εγκύρων ψηφοδελτίων και όχι επί τη βάσει του συνόλου των ψηφοδελτίων ,όπως θα άρμοζε σε μία δημοκρατική χώρα.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η παθητική αντίδραση της αποχής ουδεμία ουσιαστική ή τυπική επίδραση έχει επί του αποτελέσματος των εκλογών.
Ως προς τις δύο μορφές ενεργητικής αντίδρασης τουτέστιν της λευκής ψήφου και της άκυρης, θεωρώ ότι μία πρακτική ανάλυση θα δώσει μία σαφή απάντηση στο ως άνω ερώτημα και θα χρησιμοποιήσω το ακόλουθο παράδειγμα που μου περιήλθε από φίλο «ηλεκτρονικό συνομιλητή» μου.
Αν υποθέσουμε ότι έχουμε 1.000 ψηφοφόρους και 4 κόμματα (Α.Β.Γ.Δ.) που εκπροσωπούνται στις εκλογές τα δε άκυρα και λευκά είναι 70 και έχουμε την ακόλουθη κατανομή ψήφων στους 930 που ψήφισαν : Α=310, Β=275, Γ=220 ,Δ=125. Τα ποστά εκάστου κόμματος είναι Α=33,33% , Β=29,57%, Γ=23,65 %, Δ= 13,44%.
Αν τώρα υποθέσουμε ότι αντί των 70 ψηφοφόρων που έρηξαν λευκό ή άκυρο ο αριθμός τους είναι 470 ψηφοφόροι, στο ίδιο ως άνω παράδειγμα αν οι ψήφοι των κομμάτων είναι του Α =210 του Β =175 του Γ=120 του Δ= 25 ( σύνολο 530 ψήφοι) τότε τα ποσοστά των κομμάτων έχουν ως ακολούθως. Α=39,62% , Β=33,01% Γ=22,64%, Δ=4,72% που σημαίνει ότι αντί να μειώνονται τα ποσοτά των δύο μεγάλων κομμάτων ,αυξάνονται ενώ το αντίθετο συμβαίνει με τα μικρότερα κόμματα. Ειδικώτερα, στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές στην χώρα μας το σύνολο των ψηφοφόρων ανήρχετο σε 9.993.385 ψηφοφόρους. Το πρώτο κόμμα ( ΠΑΣΟΚ ) έλαβε 3.012.373 ψήφους που σημαίνει ότι το πσοστό του θα ήταν 30,14% των ψήφων ,όμως λόγω του ποσοστού της αποχής ,των λευκών και άκυρων , το ποσοστό του ανέβηκε στο 43,92%. Επισημαίνεται ότι στις βουλευτικές αυτές εκλογές το ποσοστό των άκυρων και λευκών ψηφοδελτίων ανήλθε στις 200 χιλιάδες περίπου.
Το συμπέρασμα είναι ότι οι ΄Ελληνες πολίτες στους οποίους τονίζεται ότι «η ψήφος αποτελεί το υπέρτατο δημοκρατικό δικαίωμα» ευρίσκεται εγκλωβισμένος από το σύστημα και τελεί σε «δημοκρατική» ομηρία των πολιτικών .Ως εκ τούτου ,στις προσεχείς εκλογές του Νοεμβρίου για την τοπική Αυτοδιοίκηση θα πρέπει να προτιμηθούν άτομα που δεν φέρουν κομματική σφραγίδα αλλά και δεν ελέγχονται από κανένα κόμμα που συμμετέχει στην Βουλή.
Ως προς τις επόμενες Βουλευτικές εκλογές θα πρέπει αντί της αποχής,λευκής ή άκυρης ψήφου,να δοθεί η ψήφος σε μικρά κόμματα ώστε περισσότερα απ’αυτά να εκπροσωπηθούν στην Βουλή για να αποτραπεί η δυνατότητα σχηματισμού μονοκομματικής Κυβέρνησης από το ένα από τα δύο μεγάλα κόμματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου