7/9/10

Τα ΜΜΕ και η κοινή γνώμη

  
Τρίτη, 07 Σεπτεμβρίου 2010 09:25
Η επιθυμία και προσπάθεια του ανθρώπου ,να επικοινωνήσει με συνανθρώπους του, να πληροφορήσει και επηρεάσει τις σκέψεις άλλων ,αλλά και να εμπλουτίσει τις δικές του ,έλκει τις ρίζες της από της εμφανίσεώς του, στον πλανήτη.
Οι άνθρωποι αρχικώς  χρησιμοποίησαν ως μέσον επικοινωνίας τον λόγο ,στη συνέχεια ,πριν από 4000 περίπου χρόνια, συνεπεία της εξελικτικής ,εν τω μεταξύ, πνευματικής των αναπτύξεως,  οδηγήθηκαν στην περίοδο της γραφής , (Ιερογλυφικά της Αιγύπτου, σφηνοειδείς παραστάσεις της Μεσοποταμίας ,οι πολιτισμοί της Κρήτης και της Κύπρου συνέβαλαν στην επικοινωνία ,διάφορα σημεία επί λίθων, ,επι ξύλων , πάπυροι ,περγαμηνές κτλ… ) .ακoλούθησαν μακροχρόνιες , πολλές και μεγάλες προσπάθειες, μέχρις ότου φθάσουν σε κάποια μορφή , δυνατότητος εντύπου αναπαραγωγής ,ιδεών ,ειδήσεων, φιλοσοφικών συλλογισμών …
Οι σύγχρονες επικοινωνιακές δυνατότητες ,ατόμων και λαών πέρασαν από παρά πολλά στάδια, για να καταλήξουν , στον φορέα που συνιστά σήμερα την επικοινωνιακή   υπερδύναμη   ,που αποκαλούμε   ΜΜΕ.
Ως πρώτες «μορφές» εφημερίδος θεωρούνται αι Βασίλειοι , του Μ. Αλεξάνδρου .
Αργότερα εμφανίζονται ως επικοινωνιακά μέσα –υποτυπώδεις- εφημερίδες στην Κίνα και την Ρώμη , όπου ο Ιούλιος Καίσαρ δημοσίευε ,πρακτικά της Συγκλήτου και άλλες επίσημες πολιτικές πράξεις και αποφάσεις . Πρόκειται για τα περίφημα ΑCTA,    στα οποία ,αργότερα,, συμπεριελήφθη και η αναγραφή ,άλλων σοβαρών ειδήσεων.
Κατά την Αναγέννηση,     που διαδέχθηκε τον , μεσαιωνικό σκοταδισμό στην Ευρώπη, η ασυγκράτητη επιθυμία των ανθρώπων για πνευματική ,πολιτιστική και κοινωνική ανάταση , οδήγησε  και στην εφεύρεση της τυπογραφίας .
Ο Ιωάννης Γουτεμβέργιος (Gutenberg) (1397-1468)–εκ Μαγεντίας (Ρήνου) της Γερμανίας- επινόησε και   χρησιμοποίησε ( Περί το 1440-) τα τυπογραφικά (Μεμονωμένα κινητά, εκ μετάλλου) στοιχεία, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο προς τον πολιτισμό .
Είναι ο γενεσιουργός της τυπογραφίας. Ο άνθρωπος ο οποίος δια της εφευρέσεώς του -η οποία διαδόθηκε ταχύτατα στην Ευρώπη και όχι μόνο - κατέστησε δυνατή την  δια των εντύπων, μετάδοση , σκέψεων ,ιδεών ,γνώσεων και πηλοφοριών ,στις ευρύτερες κοινωνικές ομάδες ,δίδοντας έτσι, άλλην προοπτική και άλλο νόημα στον τότε κόσμο ,ο οποίος διψούσε να καταστεί κοινωνός της μάθησης και συντελούμενης ,σε όλους τους τομείς Αναγέννησης . Μέχρι τότε ,η επικοινωνιακή πληροφόρηση ,ήταν προνόμιο μόνο των πλουσίων.
Ο τύπος ,ως πρωταρχικό ,αλλά και μοναδικό μέσον ευρείας επικοινωνιακής δυνατότητος ,είχε και έχει –υπό τις διάφορες μορφές του - τον πρωταγωνιστικό ρόλο επηρεασμού   , θετικά ή αρνητικά, των κοινωνιών και ως εκ τούτου ,δύναται να λεχθεί ότι απετέλεσε και αποτελεί την κυρία δύναμη ,των εκάστοτε συντελουμένων ιστορικών και κοινωνικών ,ανά τον κόσμο ,γεγονότων και διαμορφώσεων .
Δια της διοχετεύσεως ,πληροφοριών ,γνώσεων, γεγονότων ,αναλύσεων ,αλλά και της δυνατότητός του να ασκεί κριτική και έλεγχο σε εξουσίες και αποφάσεις ,υπήρξε και εξακολουθεί να  είναι ένα από τα κυριότερα μέσα υποβολής και προβολής του ερεθίσματος, που επιζητούν και χρειάζονται τα άτομα μιας κοινωνίας, προκειμένου να αποφανθούν, επί των πάσης φύσεως και παντός επιπέδου ,τεκταινομένων ,ώστε να διαμορφώσουν γνώμη επ’ αυτών.
Το άτομα - στην πλειοψηφία τους -στερούνται της δυνατότητος να σχηματίζουν ιδίαν ατομική γνώμη και πεποίθηση για τα συμβαίνοντα. Προτιμούν την έτοιμη την οποία τους παρέχουν τα ΜΜΕ .
Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι ,από της ανακαλύψεώς της, ,μέχρι και των ημερών μας , η τυπογραφία υπήρξε πάντοτε ο κύριος και βασικός δημιουργός της κοινής γνώμης.
Ως κοινή γνώμη μπορούμε να θεωρήσουμε την συνισταμένη της αντιληπτικής πεποιθήσεως που διαμορφώνεται και επικρατεί στα άτομα μιας κοινωνίας ,επί διαφόρων θεμάτων ευρείας δημοσιότητας, που τα ερεθίζουν ( Τα θέματα αυτά ποικίλουν ως προς το είδος και την σπουδαιότητα, κατά ομάδα ανθρώπων ,κοινωνία και χώρα.)
Οι παράγοντες οι οποίοι μπορούν να επενεργήσουν στην διαμόρφωση μιας κοινής γνώμης έχουν άμεσο σχέση με την συγκίνηση και τις όποιες αντιδράσεις προκαλούν τα εκάστοτε συμβαίνοντα , στις διάφορες κοινωνικές ή εθνικές οντότητες .
Σήμερα η δυνατότητα επικοινωνιακού επηρεασμού στην διαμόρφωση κοινής γνώμης, , ισχύει στον υπέρτατο βαθμό ,αφού κατά τον 20ο αιώνα ανακαλύφθηκαν και άλλα τρία μέσα, τεραστίας επικοινωνιακής δυνατότητος , το Ραδιόφωνο , η Τηλεόραση και το Internet , που αποτελούν τον προφορικό και οπτικό τύπο της ενημερώσεως . Συνεπώς τα άτομα , προς τα οποία ουσιαστικά στοχεύουν και απευθύνονται τα ΜΜΕ συμμετέχουν με περισσότερες αισθήσεις ,στα όσα θετικά ή αρνητικά -επ΄ ωφελεία των ή όχι –τους διοχετεύονται.
Ο Τύπος, είναι ο γραπτός λόγος και υπερέχει   του προφορικού και του οπτικού των ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικών μέσων - διότι έχει μονιμότερο χαρακτήρα. υποβολής μορφοποιήσεως και καθοδηγήσεως της κοινής γνώμης δεν δημιουργεί στιγμιαίες φευγαλέες και προσωρινές εντυπώσεις, ο αναγνώστης έχει την δυνατότητα να μελετήσει ,να αναλύσει , αλλά και να κριτικάρει τα γραφόμενα , με άνεση και προσοχή ,εδραιώνοντας μονιμότερες, πεποιθήσεις και παραστάσεις. Φυσικά η τυπογραφία δεν αναιρεί ,έστω και κατ’ ελάχιστον τον σοβαρότατο ρόλο των άλλων μέσων .
Η σημερινή τεραστία ανάπτυξη και τελειοποίηση των ΜΜΕ, δημιουργεί-στο άτομο - μια θετική ή αρνητική πνευματική καλλιέργεια τόσο ισχυρή σε έκταση και ουσία ώστε να μην μπορεί να συγκριθεί   με το παρελθόν.
Τα ΜΜΕ-μορφοποιούν το ρεύμα σκέψεως των ατόμων, δημιουργώντας και κατευθύνοντας ουσιαστικά την κοινή γνώμη ,είτε προς τον σωστό ,για το κοινωνικό και εθνικό συμφέρον δρόμο, είτε ,ενίοτε, προς «ποικιλόμορφη» καταστρεπτική κατεύθυνση .Γι ‘ αυτό και αναγκαιεί επαγρύπνηση από τον λαό ώστε να μην «απορροφά» ,άμεσα και αβασάνιστα τα μεταδιδόμενα και αναγραφόμενα ,αλλά να τα προσέχει ,να τα αναλύει και να τα εκτιμά ,πριν τοποθετηθεί επ’ αυτών, ώστε να μην οδηγείται σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις ,συνεπεία εσφαλμένων εκτιμήσεων!
Η δυνατότητα των ΜΜΕ να απευθύνονται σε όλα τα κοινωνικά επίπεδα διοχετεύοντας πληροφορίες ,ιδέες, απόψεις και ασκώντας κριτική επί παντός θέματος - εν πολλοίς και ανεξέλεγκτα -μπορούμε να πούμε, ότι την καθιστά στην αντίληψη του λαού, ως την τετάρτη και πλέον ισχυρή εξουσία.
Δεν είναι υπερβολή να λεχθεί ότι οι πάντες επιδιώκουν και δέχονται την οποιαδήποτε προβολή και στήριξή των, από τα ΜΜΕ ,το γεγονός αυτό το βιώνουμε στην χώρα μας 24 ώρες το 24/ωρο!!
Οι δημοσιογράφοι και τα ΜΜΕ επιτελούν λειτούργημα με την απόλυτη έννοια του όρου με κύρια και βασική αποστολή ,αφ’ενός μεν την πνευματική ανάπτυξη, υπεύθυνη διαφώτιση και σωστή ενημέρωση του λαού, αφ΄ετέρου δε την διαμόρφωση μιας κοινής γνώμης ,δυναμένης να επενεργεί θετικά και ουσιαστικά υπέρ του κοινωνικού και εθνικού συμφέροντος .
Το Σύνταγμα –πολύ σωστά-προστατεύει την δημοσιογραφία την ελευθεροτυπία και την ελεύθερη έκφραση της σκέψεως , παραλλήλως όμως, προστατεύει και το κοινό, καθιστώντας τα ΜΜΕ υπεύθυνα ,τόσο για την ακρίβεια των διοχετευομένων όσο και την λειτουργία τους ,εντός εθνικών ,ηθικών και δεοντολογικών πλαισίων.
Το μεγαλύτερο μέρος των ΜΜΕ είναι σήμερα στα χέρια μεγαλοεπιχειρηματιών και μεγαλοεκδοτών ,αυτό είναι νόμιμο και φυσικό επακόλουθο σε μια δημοκρατική χώρα στην οποία επικρατεί η ελεύθερη αγορά.
Ανεξαρτήτως όμως από το ΠΟΙΟΣ ελέγχει τα ΜΜΕ και σε τι στοχεύει . η πολιτεία είναι υπεύθυνη ,να εποπτεύει και εφαρμόζει τα μέτρα που αναγκαιούν για την σωστή –από πάσης πλευράς- λειτουργία των ΜΜΕ .Είναι υπεύθυνη να προστατεύει απόλυτα και την ελευθεροτυπία αλλά και τον κόσμο ,που δυστυχώς σήμερα , έχει χάσει «και τα αβγά και τα πασχάλια του» με όσα βλέπει ακούει και διαβάζει ,άνευ δυστυχώς ,ουδεμιάς προστασίας , από καμία αρχή και εξουσία!!!
Αξίζει να λεχθούν τα κατωτέρω :
-Το πρώτο βιβλίο που εξεδόθη ήταν η Αγία Γραφή-.
-Η πρώτη   Ελληνική εφημερίδα εξεδόθη στην Βιέννη ,την 31 Δεκεμβρίου   1790 υπό τον τίτλο «Εφημερίδα» η οποία και επαύθη από τις αυστριακές αρχές τον Φεβρουάριο του1798.
-Μέχρι το 1821 που άρχισε ο υπέρ ανεξαρτησίας αγώνας εκδόθηκαν άλλες επτά ελληνικές εφημερίδες ,τρείς στην Βιέννη ,δύο στο Παρίσι και δύο στο Λονδίνο.
-Η πρώτη εφημερίδα στην Ελλάδα, μετά την έναρξη του απελευθερωτικού αγώνος ήταν η «Σάλπιγξ» η οποία εξεδόθη στην Καλαμάτα την 1 Αυγούστου 1821,έκτοτε ακολούθησαν και πολλές άλλες σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος ,οι οποίες και έπαιξαν σημαντικό ρόλο -με την καθοριστική επιρροή που ασκούσαν, εκάστοτε, στην κοινή γνώμη - στα πολιτειακά και πολιτικά δρώμενα της πατρίδος μας.
-Το 1825 εξεδόθη στο Ναύπλιο η «Γενική Εφημερίς της Ελλάδος» στην οποία και δημοσιευθηκε
Για πρώτη φορά ο Εθνικός Ύμνος του Δ Σολωμού.
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ελήφθησαν γενικά στοιχεία εκ των κάτωθι:
α Παπακωνσταντίνου Θ: Πολιτική Αγωγή
β Πλάτωνος Σταματιάδη: Kοινή γνωμη
γ. Περιοδικός τύπος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου