30/9/10

Η Θεσσαλονίκη ως παράδειγμα απέναντι στην κρίση

  
Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2010 11:44
Προοπτικές και δυνατότητες από την Τοπική Κοινωνία και την Ομογένεια

Ι. Η θέση και η σημασία της πόλης.

Η Θεσσαλονίκη δεν ήταν και δεν είναι μόνο ένα μεγάλο αστικό κέντρο, με τα γνωστά και από άλλες πόλεις παλαιά και νέα προβλήματα και τις επίσης γνωστές από την κεντρική εξουσία εξαρτήσεις: Είναι η μεγαλούπολη της Μακεδονίας με τους γνωστούς από το παρελθόν και τους πρόσθετους από τις εξελίξεις των τελευταίων είκοσι ετών ρόλους στον βορειοελλαδικό χώρο- από τα Σκόπια απέχει περίπου όσο και από την Λάρισα και είναι πολύ κοντά προς την ευαίσθητη περιοχή της Θράκης. Είναι ακόμη και η μεγαλούπολη της ευρύτερης περιοχής, με την ιδιαίτερη σημασία που είχε χάρη στη θέση και το λιμάνι της στο παρελθόν και θα μπορούσε να έχει σε μεγαλύτερο βαθμό στο παρόν.
Παρά την παρούσα κρίση ή μάλλον ακριβώς εξαιτίας αυτής το ερώτημα: τι δεν έγινε και τι πρέπει να γίνει για να αποκτήσει η πόλη τη θέση που πρέπει και μπορεί να έχει στην εθνική ζωή και στον διεθνή χώρο, είναι αυτονόητο ότι δεν μπορεί να λείπει στην προεκλογική αντιπαράθεση.Για την υπέρβαση της κρίσης αλλά και την επιτακτικά αναγκαία αναμόρφωση της πολιτικής και κοινωνικής ζωής της χώρας δεν μπορεί επίσης να λείπει το ερώτημα, γιατί και πώς μπορούν να συμβάλουν σε αυτήν δύο διαφορετικοί ,βασικής σημασίας παράγοντες, οι οποίοι- για διαφόρους λόγους ο καθένας- σχεδόν αγνοήθηκαν στο παρελθόν και εξακολουθούν να αγνοούνται:Η Τοπική Κοινωνία και η Ομογένεια, με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν η μία και η άλλη σε διάφορους τομείς.
ΙΙ Η Τοπική Κοινωνία
Πρωτοβουλίες πολιτών για την άμεση επίλυση προβλημάτων της καθημερινής ζωής, την έμπρακτη συμπαράσταση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ή στην Κεντρική Εξουσία για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών αλλά και ενίοτε την αποτροπή της εφαρμογής επιβλαβών για το κοινωνικό σύνολο ρυθμίσεων της μιας ή της άλλης, αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό της δημόσιας ζωής σε άλλες χώρες, λείπουν όμως γενικά στην δική μας. Στην παρούσα περίσταση είναι εξαιρετικά αναγκαίες, μεταξύ των άλλων και για τον λόγο, ότι οι γνωστές ανεπάρκειες της διοίκησης και η υποφώσκουσα ή η ομολογούμενη αμφισβήτηση ή απαξίωση της πολιτικής, καθιστούν την συμβολή της τοπικής κοινωνίας απαραίτητη και για την από διάφορες πλευρές αναζητούμενη « θεσμική διέξοδο» από την κρίση. Σε θετική διατύπωση αυτά σημαίνουν:
  • Στον λίγο πολύ περιορισμένο χώρο της πόλης ή του νομού τα διάφορα προβλήματα είναι ή μπορούν να γίνουν εύκολα γνωστά σε μεγάλο αριθμό πολιτών, πράγμα που καθιστά εντονώτερη την ευαισθησία, διαρκέστερο το αίσθημα της κοινωνικής ευθύνης και αποτελεσματικώτερη την (συλλογική) αντιμετώπισή τους. Στην Θεσσαλονίκη, με τις περίπου τετρακόσιες χιλιάδες πολίτες-ψηφοφόρους και η μικρή συμβολή καθενός από αυτούς αποκτά ιδιαίτερη σημασία στον υπολογισμό του συνολικού αποτελέσματος, πράγμα που την διακρίνει από τους μικρούς ή και μεσαίους δήμους αλλά και τον υδροκεφαλισμό της πρωτεύουσας.
  • Η κοινωνική αποδοχή που θα βασίζεται στην επιτυχή δραστηριότητα και αναμφισβήτητη προσφορά θα αποτελέσει το( μόνο) ασφαλές κριτήριο για την ανάδειξη των νέων προσώπων που επιτακτικά χρειάζεται η τοπική αυτοδιοίκηση και η χώρα στο σύνολό της.
  • Παραγωγικές επιχειρήσεις οι οποίες ιδρύθηκαν και λειτουργούν με ευρεία συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας ,που σημαίνει: με το αίσθημα της συλλογικής ευθύνης για την διαφάνεια στην διαχείριση και την εμφανή αποτελεσματικότητα, μπορούν, όπως δείχνουν παλαιότερα και πρόσφατα παραδείγματα, να συμβάλουν αποφασιστικά στην αντιμετώπιση άμεσων αναγκών σε διάφορους τομείς της παραγωγής.
ΙΙΙ Η Ομογένεια
Οι σε διάφορες χώρες και των πέντε ηπείρων διαβιούντες, περίπου 5.500.000 Έλληνες του Εξωτερικού, αποτελούν αριθμητικά το 1/3 του έθνους, ποιοτικά σημαντικό ίσως το σημαντικότερο: Περιλαμβάνει επιτυχημένους επιχειρηματίες, διαπρεπείς επιστήμονες (σε ερευνητικά Ινστιτούτα και καθηγητές Πανεπιστημίου), κληρικούς , πολιτικούς (βουλευτές, δημάρχους και πρώην υπουργούς),ανώτατους και ανώτερους αξιωματούχους, καλλιτέχνες διεθνούς φήμης, διακεκριμένους συγγραφείς- που αναδείχθησαν χάρη στην προσωπική ικανότητα-ή το ταλέντο τους, αλλά και πολλούς άλλους, που με πολύ μόχθο και οικονομικές θυσίες ως πρόεδροι ή μέλη κοινωνικών ενώσεων ή πολιτιστικών συλλόγων, φροντίζουν για την καλλιέργεια και προβολή της εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και για την σύσφιξη των δεσμών με την πατρίδα.
Πού και γιατί κοινωνία και κράτος χρειάζονταν και χρειάζονται, ιδιαίτερα στην παρούσα κρίσιμη περίσταση, τους Απόδημους και ποιές πρέπει να είναι οι πράξεις της οφειλής για να υπάρχουν οι προσδοκίες της προσφοράς ήταν και παραμένει σχεδόν άγνωστο στην κοινή γνώμη. Για ένα μικρό έθνος, όπως το ελληνικό, με σοβαρά εξωτερικά και εσωτερικά προβλήματα, η με κάθε δυνατό τρόπο ένταξη των Αποδήμων στην εθνική ζωή, αποτελούσε και πριν, αποτελεί όμως ιδιαίτερα τώρα, ζήτημα πρώτης εθνικής ανάγκης. Η αρχή πρέπει και μπορεί να γίνει από τις επικείμενες εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση, και μάλιστα στη Θεσσαλονίκη, για τους λόγους που αναφέρθηκαν, αλλά και επειδή συμβαίνει να είναι έδρα του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού
ΙV .ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
-Ίδρυση Υπουργείου Αποδήμου Ελληνισμού
Αν την εξέχουσα θέση της Θεσσαλονίκης στην δημόσια ζωή της χώρας εδήλωνε (μεταξύ άλλων)κατά το παρελθόν η παρουσία του Υπουργείου Μακεδονίας –Θράκης), η κατάργησή του που έγινε πρόσφατα – από εθνική, αλλά και καθαρά πολιτική άποψη άστοχη - δίνει στους πολίτες της το δικαίωμα και δημιουργεί για την κυβέρνηση την εθνική όσο και ηθική υποχρέωση ( η οποία άλλωστε επιβάλλεται και από την περίσταση) να εγκρίνει την ίδρυση και άμεση λειτουργία στην πόλη ενός Υπουργείου του Απόδημου Ελληνισμού .Αυτήν την μόνη, αντίστοιχη προς την εθνική σημασία της Ομογένειας, θεσμική της εκπροσώπηση είχε ζητήσει με ψήφισμά της η Παγκόσμια Διακοινοβουλευτική Ένωση Ελληνισμού.- μέλη της οποίας είναι οι 210 ελληνικής καταγωγής βουλευτές ξένων κρατών κατά την πέμπτη γενική της συνέλευση στο Ναύπλιο τον Αύγουστο του 2004 και είχε υποσχεθεί η τότε Ελληνική κυβέρνηση .Η οργάνωση, λειτουργία και οι επί μέρους αρμοδιότητες του Υπουργείου αυτού πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ιδιαίτερης μελέτης από ειδικούς παράγοντες της χώρας και Έλληνες του Εξωτερικού. Οπωσδήποτε ειδικά γραφεία πρέπει να υπάρχουν στις πρωτεύουσες όλων των νομών της χώρας για την αποτελεσματικότερη καλλιέργεια των επαφών με τους συλλόγους και οργανώσεις των καταγομένων από αυτούς Αποδήμων. Την παρουσία του Απόδημου Ελληνισμού πρέπει να δηλώνουν με την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έμφαση τα γραφεία του Υπουργείου στην Ξάνθη και Κομοτηνή.
-         
Στο πλαίσιο των επαφών που θα δημιουργηθούν και θα καλλιεργούνται με τις δυνατότητες που θα παρέχει το ΥΑΕ μεταξύ των τοπικών κοινωνιών και ομογενών(ιδιαίτερα εκείνων που κατάγονται από τις αντίστοιχες περιοχές και διατηρούν στενούς δεσμούς με αυτές) θα μπορούν να αναληφθούν και- στο εγγύς μέλλον να πραγματοποιηθούν- από κοινού παραγωγικές αντίστοιχες προς τις ειδικές συνθήκες και ανάγκες της κάθε περιοχής πρωτοβουλίες, Στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης π.χ οι εξής:
-Εταιρείες Λαϊκής Βάσεως
Οι Εταιρείες Λαϊκής Βάσεως είναι οι κατ’ εξοχήν αποτελεσματικές, δοκιμασμένες στο παρελθόν, συλλογικές μορφές παρέμβασης της τοπικής (και όχι μόνο) κοινωνίας στην οικονομική ζωή, επωφελείς σε κάθε περίσταση, επιτακτικά αναγκαίες σε κάθε κρίσιμη, όπως η παρούσα.
Αν στην αγορά της Θεσσαλονίκης (όπως και άλλων πόλεων) πωλούνται αγροτικά προϊόντα (φρούτα και οπωροκηπευτικά) εισαγόμενα από χώρες γειτονικές, αλλά και μακρινές – προϊόντα τα οποία ως και το πρόσφατο παρελθόν, παράγονται σε αφθονία στη χώρα μας- ο μόνος, ίσως αποτελεσματικότερος τρόπος στην παρούσα κρίσιμη περίσταση για την αντιμετώπιση αυτού του «παράδοξου» όσο και θλιβερού φαινομένου- είναι η ενίσχυση της παραγωγής των προϊόντων αυτών στις καλλιέργειες των κοντινών περιοχών από μια τέτοια Εταιρεία. Το ενδιαφέρον για τα αγροτικά προϊόντα της χώρας που εδήλωσαν εκπρόσωπος της Ομογένειας σε πρόσφατη συνάντηση τους με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αποτελεί μία σοβαρή ένδειξη για τις προοπτικές του εγχειρήματος στην παρούσα περίσταση.
Επιλεγμένες καινοτόμες ιδέες, (ακριβέστερα: εφευρέσεις αναγνωρισμένες με την καταχώρισή τους στο Δελτίο του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας) μπορούν επίσης να αξιοποιηθούν από παρόμοια Εταιρεία Λαϊκής Βάσεως, με την συμμετοχή Ελλήνων επιχειρηματιών του Εξωτερικού, εφόσον έχει γίνει η απαιτούμενη προεργασία. .Σύμφωνα με τα στοιχεία του Δελτίου αυτού αρκετοί από τους (νέους κυρίως) εφευρέτες προέρχονται από την Μακεδονία (κυρίως την Θεσσαλονίκη). Ανάλογα με τον αριθμό των μετόχων και το ύψος των κεφαλαίων στην αρχή, ή την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων αυτών, στο εγγύς μέλλον, θα μπορούν να θεσπιστούν ειδικά ταμεία κοινωνικής αρωγής ή και ενίσχυσης εθελοντικών ομάδων για την αντιμετώπιση διαφόρων αναγκών της πόλης
Πολιτιστική Εταιρεία βορείου Ελλάδος.
Σκοπός της εταιρείας αυτής πρέπει πρωτίστως να είναι η ενίσχυση της παραγωγής και η προβολή πολιτισμικών αγαθών (στην Επιστήμη, Λογοτεχνία, Μουσική, στον Κινηματογράφο κ.α), στα οποία έχουν αξιοποιηθεί ή θα αξιοποιούνται (από Έλληνες και ξένους) με πρωτοτυπία στοιχεία της πλούσιας εθνικής πολιτιστικής μας κληρονομιάς, έτσι ώστε η ποιότητα των έργων να συνδυάζεται με την ευρεία αποδοχή τους στον διεθνή χώρο. Αυτή η πλούσια κληρονομιά αποτελεί, ως γνωστόν, το χαρακτηριστικό γνώρισμα της εθνικής μας ταυτότητας στον σύγχρονο κόσμο και η προβολή της με την προϋπόθεση που αναφέρθηκε έχει διάφορα πλεονεκτήματα, όπως:
  • Συμβάλλει στην ενίσχυση του διεθνούς κύρους της χώρας και εμμέσως στην προώθηση των θέσεων της εξωτερικής πολιτικής.
  • Συμβάλλει πολύ περισσότερο από την συχνά αμφίβολης ποιότητας και οπωσδήποτε δαπανηρή διαφήμιση στην ανάπτυξη του τουρισμού.
  • Τα καλής ποιότητας και ευρείας αποδοχής πολιτιστικά αγαθά προϋποθέτουν βέβαια προπάντων πνευματικές δυνατότητες, απαιτούν όμως σχετικά περιορισμένες δαπάνες, κυκλοφορούν εύκολα σε όλο τον κόσμο, δεν υπόκεινται εξαιτίας της ιδιαιτερότητας τους στον ανταγωνισμό των άλλων, και ,όπως δείχνουν τα παραδείγματα ορισμένων χωρών, αποφέρουν σημαντικά κέρδη. Η βασική προϋπόθεση που λείπει δυστυχώς ακόμη στον χώρο μας, είναι η αξιοποίηση των ταλαντούχων δημιουργών που ζούν εδώ και στο εξωτερικό, αλλά εξαιτίας ιδεολογικών κατά κύριο , μικροπολιτικών κατά δεύτερο λόγο, αγκυλώσεων, δεν μπορούν να αναδειχθούν.
Βαλκανική Πολιτιστική Εβδομάδα Νέων
Η ιδέα του θεσμού, βασικός σκοπός του οποίου είναι η ανάπτυξη επαφών μεταξύ των νέων (φοιτητών κατά κύριο λόγο) της χώρας μας και των γειτονικών χωρών, ανάγεται σε σχετική απόφαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ το 1929 (μετά από σύμφωνη γνώμη της Κυβέρνησης και του Δήμου Θεσσαλονίκης). Η θέσπιση βραβείων για κάθε ουσιαστική συμβολή στην τόσο αναγκαία και στην εποχή μας καλή γειτονία μεταξύ των κρατών της περιοχής, πρέπει και μπορεί να είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του θεσμού.
Πολιτιστική Εβδομάδα Ελλάδος –Κύπρου
Η διοργάνωση της πολιτιστικής αυτής εβδομάδας, στους( ευνόητους) εθνικούς σκοπούς της οποίας πρέπει να αντιστοιχούν οι διάφορες εκδηλώσεις της (ομιλίες και συζητήσεις για θέματα από την πολιτιστική ζωή της Κύπρου, εκθέσεις βιβλίων κ α. ) θα γίνεται σε συνεργασία του Δήμου Θεσσαλονίκης με το Προξενείο της Κυπριακής Δημοκρατίας στην πόλη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου