22/7/10

ΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  
Πέμπτη, 22 Ιουλίου 2010 11:55
Οι διμερείς και διεθνείς προσπάθειες επίλυσης των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από την επιδίωξη των Σλάβων να οικειοποιηθούν την ιστορία και τον πολιτισμό της Μακεδονίας και να εμφανισθούν ως οι διάδοχοι των Μακεδόνων και συνακόλουθα να σλαβοποιήσουν ,για τις επόμενες γενεές, ένα από τα πολυτιμότερα τμήματα του ελληνικού πολιτισμού και ιστορίας ,γεγονός πρωτοφανές στην παγκόσμια ιστορία του ανθρωπίνου γένους, είναι περισσότερο ή λiγότερο γνωστές. Η πρωτοβουλία που καταγράφω είναι σχεδόν άγνωστη .Πρόκειται για την διαμεσολάβηση που έλαβε χώρα μετά από πρόταση του τότε Προέδρου της Σερβίας Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς.
Στίς αρχές Μαϊου 1993 ο Πρόεδρος της Σερβίας μου τηλεφωνεί στην Αθήνα , διευκρινίζω ότι οι Πρέσβεις της Ε.Κοινότητας είχαν ανακληθεί στις πρωτεύουσες τους από τον Ιούνιο του 1992 με απόφαση του Συμβουλίου της Ε.Κοινότητος και ζητά να μεταβώ στο Βελιγράδι για ένα σημαντικό θέμα. Στην συνάντηση μας μου ανακοινώνει ότι πρόκειται να συναντηθεί στην Αχρίδα σε λίγες εβδομάδες με τον Πρόεδρο των Σκοπίων Κύρο Γκλιγκόρωφ και πρόθεση του είναι ,εάν φυσικά συγκατατίθεται η Ελληνική Κυβέρνηση , να μεσολαβήσει για την εξεύρεση λύσης στα διμερή προβλήματα που μας χωρίζουν με τα Σκόπια και ειδικά για το θέμα του ονόματος. Ζήτησε δε να πληροφορηθεί ποία είναι η διαπραγματευτική μας θέση στην περίπτωση που ο Γκλιγκόρωφ δεν δεχθεί να διαγράψει τον όρο Μακεδονία από το όνομα της χώρας του.Μετά από οδηγίες της τότε Κυβέρνησης ανακοίνωσα στον Σέρβο Πρόεδρο ότι η έσχατη γραμμή υποχώρησης είναι να αποκληθούν τα Σκόπια Σλαβομακεδονία και η εθνότητα, γλώσσα, υπηκοότητα , Σλαβομακεδονική.
Στις αρχές Ιουνίου 1993 ο Πρόεδρος της Σερβίας με καλεί στο Βελιγράδι και μου ανακοινώνει ότι ο Πρόεδρος των Σκοπίων αποδέχεται την ονομασία του Κράτους του ως «Σλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας» και την συνακόλουθη ονομασία των υπόλοιπων συστατικών κρατικών στοιχείων. Μετά από τηλεφωνική συνεννόηση μου με τον τότε Πρωθυπουργό κ. Κ Μητσοτάκη , ακολούθησε η διατύπωση των όρων της συμφωνίας μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας των Προέδρων της Σερβίας και των Σκοπίων και παρουσία πλήν του γράφοντος και του Διευθυντή του Διπλωματικού του Γραφείου κ.Μιλίνοβιτς. Το θέμα που απασχόλησε περισσότερο την διαπραγμάτευση αυτή ήταν ή αναγραφή της λέξης «Σλαβομακεδονική» για την εθνότητα, υπηκοότητα ,γλώσσα σε μία λέξη ,όπως επέμενα ή σε δύο λέξεις ή με παύλα ενδιάμεσα τουτέστιν « Σλαβο Μακεδονική» «Σλαβο-Μακεδονική» όπως πρότεινε ο συνομιλητής μας. Η επιμονή μου εστηρίζετο περισσότερο στην ανησυχία μελλοντικής απάλειψης της λέξης Σλαβο από την ονομασία και χρήσης μόνον της λέξης Μακεδονία .
Ο Πρόεδρος των Σκοπίων ζήτησε όπως το κείμενο της συμφωνίας συνταχθεί σε μορφή Πρωτοκόλου το οποίο θα υπεγράφετο στην Θεσσαλονίκη μεταξύ του Έλληνα Πρωθυπουργού και του ιδίου, το συντομώτερο δυνατον ,καθόρισε δε ως ημερομηνία υπογραφής το Σαββατοκύριακο που ακολουθούσε . Μετά από οδηγίες που έλαβα από τον Πρωθυπουργό αντιπρότεινα όπως συνταχθεί Κοινό Ανακοινωθέν το οποίο θα εδημοσιοποιείτο παρουσία των δύο ηγετών στην Θεσσαλονίκη υπό την βασική προϋπόθεση ότι θα εξασφάλιζε προηγουμένως ο κ. Γκλιγκόρωφ την δυνατότητα τροποποίησης του Σκοπιανού Συντάγματος .Κατόπιν τούτου ο κ. Γκλιγκόρωφ, το κόμμα του οποίου είχε 76 έδρες στις 120 της Βουλής ,ζήτησε από τον συνομιλητή του Σέρβο Πρόεδρο όπως του αποστείλει το συμφωνηθέν από τηλεφώνου κείμενο με ειδικό αγγελιοφόρο, όπερ και εγένετο την επομένην , ώστε να το συζητήσει με τον Πρόεδρο της Βουλής κ. ΄Αντωφ το μόνο κόμμα το οποίο θα μπορούσε να του δώσει την Κοινοβουλευτική αυξημένη πλειοψηφία των 80 εδρών που χρειζόταν ,   καί ζήτησε πίστωση χρόνου μίας εβδομάδος για να προβεί στις εσωτερικές αυτές διαβουλεύσεις του.
Μετά από μία εβδομάδα ο Πρόεδρος της Σερβίας μου ανακοινώνει τηλεφωνικώς στην Αθήνα ότι δυστυχώς δεν απεδέχθη ο κ. Άντωφ να στηρίξει τον Πρόεδρο των Σκοπίων στην πρωτοβουλία του αυτή .
Μία από τις προσπάθειες που είχαν φθάσει ,όσο καμμία άλλη , κοντά στην λύση του προβλήματος απέτυχε.
Παραθέτω κατωτέρω το κείμενο του Κοινού Ανακοινωθέντος μεταφρασμένο στα ελληνικά καθ’ όσον το πρωτότυπο ήταν στην σερβοκροατική και μεταφράστηκε στην αγγλική από τον μεταφραστή του Σέρβου Προέδρου.
ΚΟΙΝΟ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
  1. Η Ελληνική Δημοκρατία και η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας εκφράζουν την βούληση τους να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν αμοιβαίες φιλικές σχέσεις συνεργασίας στον πολιτικό, οικονομικό και πολιτιστικό τομέα   προς αμοιβαίον όφελος και πρός όφελος όλων των χωρών των Βαλκανίων και της Ευρώπης.
  2. Επιβεβαιώνουν την ετοιμότητα τους να επιλύσουν τα προβλήματα και τα ανοικτά θέματα δια μέσου συμφωνιών επί τη βάσει αμοιβαίου σεβασμού και καλής θελήσεως.
  3. Σημειώνουν ότι η διαφορά σχετικά με το όνομα του νεοσύστατου κράτους το οποίο εγένετο αποδεκτό στα Ηνωμένα ΄Εθνη με την προσωρινή και ως όνομα εργασίας ονομασία «Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας» , πρέπει να επιλυθεί με απευθείας διαπραγματεύσεις   και προς το αμοιβαίο συμφέρον, με σεβασμό της ιστορικής , πολιτικής και οιασδήποτε αλλης πραγματικότητας,που αφορά τα δύο κρατη και τους δύο λαούς.
  4. Ο Πρόεδρος Γκλιγκόρωφ αποδέχεται και σέβεται το γεγονός ότι τα δύο κράτη και οι δύο λαοί στην περιοχή των Βαλκανίων εμφανίσθηκαν σε διαφορετική χρονική στιγμή και αντιπροσωπεύουν διαφορετικά κράτη: Η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας δημιουργήθηκε πρόσφατα   μετά την διάλυση της άλλοτε Σοσιαλιστικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας.
Ως εκ τούτου ο Πρόεδρος Γκλιγκόρωφ εκφράζει την ετοιμότητα να περιλάβει στο Σύνταγμα του νέου κράτους τον χαρακτήρα και τα σύμβολα της Σλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας όπως θα αποκαλείται εφ’ εξής
Με τον τρόπο αυτό υφίσταται σαφής διαφορά μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του νέου κράτους και επιβεβαιώνεται ότι το νέο κράτος περιορίζει την κυριαρχία , εδαφική ακεραιότητα και εθνική του σύνθεση αποκλειστικά στο έδαφος της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας όπως καθορίζεται από τα σημερινά της σύνορα.
Ο Πρόεδρος Μητσοτάκης εκφράζει την ικανοποίηση του για την δήλωση αυτή την οποίαν θεωρεί ως ενέργεια εμπράκτου καλής θελήσεως και καλής γειτονίας και ως έκφραση επιθυμίας για συνεργασία και εκφράζει την ετοιμότητα της Ελληνικής Δημοκρατίας να αναγνωρίσει επισήμως και να συστήσει κανονικές διπλωματικές σχέσεις με το νεοσύστατο κράτος μετά τον επίσημο καθορισμό του χαρακτήρα   και την προσαρμογή των κρατικών συμβόλων της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας
 

Σχόλια  

 
0 #1 ΔΗΜΗΤΡΙΟς 16-08-2010 13:07
ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΔΝΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΠΟΤ Ε ΟΠΩ ς ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙς ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙ ς ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΨΑΧΝΟΥΝ ΟΙ ΣΚΟΠΙΑΝΟΙ ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΙΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ ΠΑΛΙΟΥς ΣΥΓΓΡΑΦΕΙς ΑΛΛΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΑΥΤΟ..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου