24/6/10

Πικρό ποτήρι για την Ελληνική Δημοκρατία - Φάρμακο και όχι κώνειο

  
Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2010 13:32
Ο Οκτώβριος 2009, όταν η κυβέρνηση εκλέχθηκε, φαίνεται τόσο μακριά. Εννέα μήνες χαμένοι. Και τώρα χρόνια κόλασης μπροστά. Διακεκριμένοι πολίτες από διάφορες προελεύσεις και το πολιτικό κατεστημένο δεν παρέλειψαν να δηλώνουν ότι η χώρα μας είναι σε κατάσταση πολέμου, και σε σοβαρό κίνδυνο να χάσει την κυριαρχία της.
Εν  τούτοις παρά τον ακραίο κίνδυνο και την ανάγκη για αποφασιστική δράση για άμυνα, υπάρχει εκπληκτικά περιορισμένη προσπάθεια για την οικοδόμηση ενός κοινού μετώπου και κοινής προσπάθεια που θα επιτρέψει στη χώρα να αντιμετωπίσει αυτές τις ακραίες δυσκολίες. Θα περίμενε κανείς υπό τις περιστάσεις αυτές, να βρει μια μη κομματική κυβέρνηση γενικής αποδοχής από όλο το πολιτικό φάσμα ήδη εγκατεστημένη, καθώς και δυνάμεις από το ευρύ κοινωνικό φάσμα να σπεύδουν να προσφέρουν την υποστήριξή τους. Δυστυχώς βρισκόμαστε τόσο μακριά από ένα τέτοιο σημείο. Το απαξιωμένο πολιτικό κατεστημένο επιμένει στη διατήρηση των ρυθμίσεων που μας έφεραν την καταστροφική κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα. Κομματική πολιτική και εδραιωμένα συμφέροντα παραμένουν ανενόχλητα. Ειλικρινείς και ανήσυχοι πολίτες κρούουν κόδωνες συναγερμούς και προσφέρονται έτοιμοι να βοηθήσουν, αλλά δεν εισακούονται. Πώς μπορεί να υπάρξει αλλαγή; 
 
Σαν Έλληνες πιστεύω ότι έχουμε καθήκον να εκφράσουμε άποψή σχετικά με τα μέτρα που θα μπορούσαν να φέρουν την αλλαγή. Γνωρίζω ότι πολλοί σοφοί του κατεστημένου κάνουν παρωδία τέτοιες προτάσεις αλλά παρουσιάζω μερικές από τις δικές μου έτσι και αλλιώς. Φοβάμαι νομικές ρυθμίσεις πρέπει να υπερκεραστούν παροδικά σε ορισμένες περιπτώσεις με κατάλληλη ανακατανομή σε ειδικές αρμοδιότητες αλλά χωρίς αυτό τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει. Από την αρχή, και δεδομένου του σημερινού κοινωνικό-πολιτικού κλίματος οποιαδήποτε δράση, πρέπει να γίνει με πραγματική και πλήρη διαφάνεια. Υπό τις περιστάσεις αυτές, θα πρέπει να επιδιωχθεί μια λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην ικανότητά να δράσει κανείς ταχύτατα, αποφασιστικά και αποτελεσματικά και την προστασία των δημοκρατικών θεσμών. Η ευθύνη της παρακολούθησης και εξακρίβωσης επαφίεται τελικά στο πολιτικό σώμα του ελληνικού έθνους. Κανείς άλλος δεν έχει την πλέον την αξιοπιστία για να την εξασφαλίσει. Αυτό απαιτεί προσωπική συμμετοχή του κάθε πολίτη και επείγουσα δημιουργία κοινωνικών διαρθρώσεων που θα του διασφαλίζουν αυτό το ρόλο. (βλέπε σχετικά άρθρο Ένας Έλληνας προς Έλληνες στο http://optir.blogspot.com/ ). 
Μπορεί να αρχίσει με προσωρινή ανάθεση έκτακτων νομοθετικών εξουσιών του κοινοβουλίου στην κυβέρνηση για να επιτρέψει υπερκέραση νομοθετικών στρεβλώσεων που έθεσαν τους ενόχους στο απυρόβλητο της δικαιοσύνης και προκάλεσαν τη διατήρηση της τρέχουσας κατάστασης στραγγαλισμού. Καθιέρωση μιας κυβέρνησης εθνικής ενότητας με αυτές τις ενισχυμένες εξουσίες με μια καλή ισορροπία μεταξύ ευρέως σεβαστών πολιτικών με άψογη συμπεριφορά (υπάρχουν λίγοι) που διαθέτουν την μνήμη του πολιτικού κτεστημένου και επιτυχημένους τεχνοκράτες γνωστούς  στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι τελευταίοι θα μπορούσαν επιλέξουν την ένταξη με εθνική επιστράτευση ή τεκμηριωμένη αμφισβήτηση του πολιτικού σκέλους της νέας κυβέρνησης. 
Παραμερισμό των υφισταμένων νομικών διατάξεων που θα επιτρέψει την άμεση και αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής του πόθεν έσχες. Διερεύνηση ατόμων που κατέχουν θέσεις εξουσίας στην πολιτική, δημόσια διοίκηση, μέσα ενημέρωσης και επιχειρήσεις με στόχο να αποκλείσει τους ενόχους από την πολιτική και κοινωνικές δραστηριότητες. Κατηγορίες ενοχής, μακρές δίκες και καταδίκες πρέπει να είναι χαμηλότερη προτεραιότητα. Επανάκτηση του καταχρασθέντος δημόσιου πλούτου στο μέγιστο δυνατό βαθμό με την εγκαθίδρυση μίας ευέλικτης ειδικής υπηρεσίας με επιστράτευση εμπειρογνωμόνων του τομέα και γνώσης από τις εμπειρίες από παρόμοιες περιπτώσεις σε άλλες χώρες. Μια σειρά από θετικά βήματα έχουν ήδη ληφθεί σε αυτή την κατεύθυνση. 
Εφαρμογή της εξαγγελθείσης δέσμης μέτρων με μια γενναία και άμεση αναθεώρηση των σχετικών διοικητικών μηχανισμών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την εισαγωγή επιστρατευμένου και ανεξάρτητου δυναμικού που να αντικαταστήσει/ενισχύσει την υπάρχουσα αμφισβητούμενη διαχείριση. Στενή παρακολούθηση των συνεπειών της εφαρμογής αυτής της δέσμης και διατήρηση αποθεματικών για την έγκαιρη υποστήριξη των αποδυναμωμένων κοινωνικών στρωμάτων. Ενθάρρυνση μιάς ανοικτής δημόσιας συζήτησης. Σαφής διάκριση μεταξύ της παρουσίασης απόψεων και ειρηνικών και αυθόρμητων διαδηλώσεων που δεν καθοδηγούνται από κόμματα, συνδικάτα ή άλλα ειδικά συμφερόντων, από διαμαρτυρίες που ξεκινούν από οργανωμένες ομάδες των οποίων μοναδικός στόχος είναι βίαιές συγκρούσεις. 
Σε μια γλώσσα αντιληπτή από το μέσο πολίτη, ενημέρωση της κοινωνίας για τη σοβαρότητα του προβλήματος, και το βαθμό στον οποίο είναι πιθανό να επηρεάσει κάθε άτομο. Είναι ζωτικής σημασίας η κοινωνία ως σύνολο να καταλάβει την επισφαλή κατάσταση που βρίσκεται η χώρα.
Η κυβέρνηση, χρησιμοποιώντας ένα ξεχωριστό και μοναδικό δίκτυο, να παρέχει διαρκή και υπεύθυνη ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις, και να ξεκινήσει ένα αποτελεσματικό επικοινωνιακό πρόγραμμα με σκοπό την ενίσχυση κοινωνικής συνοχής. Παράλληλα να θέσπιση αυστηρή εποπτεία σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να παρέμβει σε περιπτώσεις στρεβλώσεων των μηνυμάτων που προέρχονται από την κυβέρνηση. Να εξασφαλίσει την προστασίας της ελευθερίας τους να παρουσιάζουν απόψεις και νέα σχετικά με τις εξελίξεις με αυστηρή πειθαρχία βασιζόμενη στον δεοντολογικό τους κώδικα. 
Προσδιορισμός και διαφοροποίηση του τύπου ευθύνης που ανήκει στους καταχραστές εξουσίας και δημοσίων πόρων σε αντίθεση με αυτήν των  μελών της κοινωνίας που συμμετείχαν στην ηθική κατάρρευση αποδεχόμενοι την εγκατάσταση του διεφθαρμένου κατεστημένου για ιδιωτικά οφέλη. Εξασφάλιση ότι αμφότερες οι πλευρές κατανοούν τις σοβαρές συνέπειες αυτής της μακροχρόνιας ανεύθυνης συμπεριφοράς. 
Σε βάθος ενεργοποίηση του πολιτικού σώματος με στόχο να ώθηση το σημερινό κοινοβούλιο σε προκήρυξη εθνικών εκλογών το ταχύτερο δυνατό για ένα νέο κοινοβούλιο με συνταγματική εντολή και ηλεγμένα μέλη για μη συμμετοχή σε οποιαδήποτε ανάμιξη σε εγκληματικές ή ανήθικες υποθέσεις. Αυτό θα είναι το πρώτο και θεμελιώδες βήμα για την αναθεώρηση του ισχύοντος νομικού πλαισίου και την αναπροσαρμογή των αρμοδιοτήτων μεταξύ του Προέδρου και των τριών πυλώνων της εξουσίας που έχουν διαμορφωθεί συμφώνα με τις ορέξεις εξουσιοθήρων..
Εποπτεία και συνολικός έλεγχος να παραμείνει στο κοινοβουλίου και την κυβέρνηση στο πλαίσιο ενός εκτάκτου διατάγματος κατά την προεκλογική περίοδο για όλες τις αλλαγές στα πλαίσια ενός ευρέως δημοκρατικό σχήματος. 
Ακόμη και η απαρχή τέτοιου είδους αλλαγών θα επηρεάσει δραματικά το συνολικό σκηνικό. Η κοινωνία θα αρχίσει να συμμετάσχει άμεσα, θα αποκτήσει αίσθημα ευθύνης και θα ξεκινήσει για δημιουργία ενέργειας που χρειάζεται για να πολεμήσει. Ο έξω κόσμος θα αντιληφτεί τις προθέσεις και τις δυνατότητές μας σαν έθνος να βρούμε τη θέση μας ανάμεσα τους και πιθανότατα θα πολλαπλασιαστούν οι προσπάθειες υποστήριξης. Η νέα γενιά μας θα βρει γρήγορα ενθουσιασμό για το μέλλον και θα εγκαταλείψει το σκοτεινό προβληματισμό να επαναλάβει την εθνική καταστροφή για έξοδο από τη χώρα. 
Το τεντωμένο σχοινί του επιχειρείν στα όρια της δημοκρατικής διαδικασίας είναι πράγματι τρομακτικό αλλά ελπίζει κανείς ότι οι Έλληνες του σήμερα, ιδίως οι νέοι, είναι πιο ώριμη από ότι πολλοί νομίζουν. Πιστεύω ακράδαντα ότι οι πιθανότητες να επιζήσουμε μέσα στη δίνη είναι υψηλό. Αλλιώς, μη άμεση λήψη παρόμοιων μέτρων θα έχει καταστροφικές συνέπειες για το έθνος πέραν φαντασίας.
Εν κατακλείδι, προκειμένου να επιτύχουμε είναι επιτακτική ανάγκη για κάθε Έλληνα να δείξει το ενδιαφέρον που θα οδηγήσει σε προσωπική συμμετοχή και κοινή δράση κατευθυνόμενη από την αρχή της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου