21/6/10

Ο κανονισμός απευθείας εμπορίου Ε. Ένωσης με τα κατεχόμενα.

  
Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2010 06:50
Πρό αρκετών εβδομάδων ορισμένα ΜΜΕ παρουσίασαν το θέμα της παραπομπής, από τον αρμόδιο Επίτροπο, Τσέχο κ.Φούλε, του Κανονισμού απευθείας Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης με τα Κατεχόμενα στην Κύπρο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την έκφραση της θέσης του στο πλαίσιο της συναπόφασης που προβλέπεται πλέον, ως ένα θέμα ιδιαίτερα δυσάρεστο αν όχι εξαιρετικά αρνητικό για τις εν γένει εξελίξεις στο θέμα της επίλυσης του Κυπριακού προβλήματος όπως αυτό εξελίχθηκε μετά την Τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974.
Η χώρα μας όταν, προ ετών, παρουσιάστηκε ο Κανονισμός στο Συμβούλιο πέτυχε γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Συμβουλίου βάσει της οποίας ο Κανονισμός αυτός δεν υπήγετο στο άρθρο 133 περί εμπορικών πράξεων  που υπεστήριζε τότε η Ευρ.Επιτροπή και στο οποίο απαιτείται ειδική πλειοψηφία για να ληφθεί απόφαση, αλλά στο Πρωτόκολλο 10 της προσχώρησης της Κύπρου στην Ε.Ε βάσει του οποίου η εφαρμογή του παραγώγου Δικαίου της Ε.Ε στα Κατεχόμενα  αναστέλλεται μέχρις ότου λυθεί το Κυπριακό.
Μετά την υιοθέτηση της Συνθήκης της Λισαβόνας, ο Κανονισμός αυτός  περιλαμβάνεται στα θέματα για τα οποία  απαιτείται στο εξής και συναπόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπει ότι όποιος Κανονισμός χρειάζεται την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να παραπεμφθεί στο τελευταίο.  Ο Κανονισμός αυτός εστάλη λοιπόν χωρις να χρειάζεται σύμφωνη γνώμη του Κολεγίου των Επιτρόπων και ως εκ τούτου οι Επίτροποι της χώρας μας και της Κύπρου δεν είχαν καμμία δυνατότητα έκφρασης απόψεως.
Ο αρμόδιος Επίτροπος Φούλε όμως το έστειλε στην Επιτροπή Εμπορίου του Ε.Κοινοβουλίου ως εάν η νομική βάση του εν λόγω Κανονισμού άπτετο του άρθρου 133 της Συνθήκης  περί εμπορικής πολιτικής της Κοινότητας. Ο κίνδυνος που προκύπτει από την παραπομπή αυτή του κ. Φούλε είναι ότι οι αποφάσεις  για θέματα που υπάγονται στο άρθρο 133 ( το παλαιό 113 ) υιοθετούνται  με ειδική πλειοψηφία. Αντίθετα η Ελληνική και Κυπριακή πλευρά υποστήριξαν  ότι ο συγκεκριμμένος Κανονισμός εντάσσεται στο νομικό πλαίσο του Πρωτοκόλλου 10  της Πράξης προσχώρησης της Κυπριακής Δημοκρατίας  που απαιτεί  ομοφωνία.
Για την επίλυση της διαφοράς η Ε. Επιτροπή πρότεινε να ζητηθεί γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενώ η Ελληνική και Κυπριακή πλευρά προτειναν  να παραπεμφθεί ο Κανονισμός στη Νομική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Τελευταία, ως συμβιβαστική λύση προτάθηκε από ορισμένους, η παραπομπή του Κανονισμού στην επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ,πρόταση που αρνείται τόσο η χώρα μας όσο και η Κύρπος  διότι θα σημαίνει ότι αναγνωρίζει τα Κατεχόμενα ως Κρατική οντότητα.
Την στιγμή αυτή το θέμα ευρίσκεται στην Σύνοδο των Προέδρων των Επιτροπών του Ε.Κοινοβουλίου οι οποίοι θα αποφασίσουν σε ποιά Επιτροπή θα παραπεμφθεί ο Κανονισμός .Η απόφαση τους αναμένεται εντός των προσεχών ημερών και είναι ιδιαίτερα σημαντική διότι ανάλογα με την Επιτροπή που θα παραπεμφθεί θα εξαρτηθεί και το σύστημα λήψης απόφασης, τουτέστιν της ειδικής πλειοψηφίας, που αποδυναμώνει δραστικά τις δυνατότητες μας, ή της ομοφωνίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου